Razvodne kutije

Razvodne kutije proizvode se u dva tipa: sa vijcima i bez vijaka. Poklopac razvodne kutije bez vijaka postavlja se jednostavnim utiskivanjem na kutiju.