Ekologija

 

ALING-CONEL svojim ativnostima i poslovnom politikom neprekidno radi na smanjenju zagađivanja i lošeg uticaja na životnu sredinu. Proizvodnja naše kompanije usklađena je sa važećim zakonskim regulativama iz oblasti zaštite očuvanja životne sredine.

Takođe, podstičemo sve učesnike u ekološkom lancu na podizanje nivoa svesti o ekologiji. Našu posvećenost na smanjenje zagađivanja životne sredine potvrđuje i osnivanje firme ćerke ALWAG koja se bavi reciklažom PET ambalaže, a počela je sa radom 2013 godine.

Za više informacija posetite:  www.alwag.rs