Priključnice

Priključnice odgovaraju strogim standardima i sigurnosnim proverama. Snabdevene su vijčanim priključcima sa uvodima za lakše uvođenje dva provodnika preseka do 2,5mm2. Rade se i u varijanti sa membranama koje obezbeđuju zaštitu za decu sprečavanjem umetanja predmeta u priključnicu. Pritezanje provodnika vrši se sa prednje strane i moguće je i kada je priključnica utisnuta u prirubnicu (olakšava montažu kratkih provodnika, krutih provodnika, velikog broja provodnika u kutiji)